چرا باید مواد غذایی ارگانیک رو انتخاب کرد؟

چرا باید مواد غذایی ارگانیک رو انتخاب کرد؟

چرا باید مواد غذایی ارگانیک رو انتخاب کرد؟ : بخاطر اینکه مواد غذایی و محصولات کشاورزی با سلامتی ما انسانها  هم رابطه مستقیم و حیاتی دارد و هم با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت صنایع که باعث افزایش الودگی محیط زیست شده است. که این مهم باعث صدمه و اسیب دیدن منابع غذایی و مخصوصا محصولات کشاورزی  که رابطه تنگاتنگی با محیط زیست ما دارد شده است.

به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته در راستای حفظ سلامت جامعه  خود رو به سوی پرورش و تولید محصولات و مواد غذایی ارگانیک آورده اند. علاوه بر دولت ها و کشورها به دلیل شیوع بیماری های مختلف اکثر مردم دنیا نیز رو به مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی ارگانیک  اورده اند

دیدگاهتان را بنویسید