ماموریت شرکت سپند تی دی sepandtd

ماموریت : ماموریت شرکت سپند تی دی sepandtd پخش عمده و با قیمت مناسب خرمای مضافتی می باشد .چشم انداز: سراسر ایران می باشد .چشم اندار سپند تی دی گسترش و سهولت توزیع خرمای مضافتی به عنوان یک کالای اصیل ، طبیعی و سالم در سراسر کشور است . ارزش ها :ارزش های شرکت سپند تی دی افزیش مصرف کالای خرمای مضافتی به عنوان کالای سالم است. 1- خرمای مضافتی بم 2- فروش عمده 3- کالای طبیعی و ارگانیک 4- بسته بندی خرما 5-طبیعت خرما 6- برگه های آنالیز میکروبی 7- برگه آنالیز فلزات سنگین 8- برگه مشخصات خرما خرما مضافتی :

دیدگاهتان را بنویسید